Wysokowydajne komory fermentacyjne

Od odpadów do zasobów

Bio-8-System Sp. z o.o. jest agentem Schwarting Biosystem GmbH (SBS) w Polsce. Firma projektuje, buduje i eksploatuje instalacje produkcji biogazu z odpadów organicznych. Mamy ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte w licznych projektach zrealizowanych w Niemczech, Francji i Korei Południowej.

Nasze instalacje umożliwiają efektywne przetwarzanie:

 • osadów ściekowych,
 • odpadów z przemysłu żywieniowego (odpadów kuchennych produktów przeterminowanych),
 • uwodnionej gnojowicy, odpadów rolniczych i poubojowych,
 • komunalnych odpadów stałych – części organicznych,
 • upraw energetycznych.

SBS jest obecnie w pełni zintegrowany z Grupą HERA – jednym z głównych graczy na rynku gospodarki odpadami w Europie i Ameryce Południowej.

Gospodarka Osadowa

Wydzielone Komory Fermentacji Beztlenowej są częstym elementem oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych. Setki instalacji są obecnie eksploatowane w Europie, będąc przez to jednym z głównych źródeł produkcji biogazu na naszym kontynencie.

Zalety wysokowydajnej fermentacji

Nasz sukces opiera się na kontroli procesu przebiegającego wewnątrz naszych specjalnie przystosowanych Wysokowydajnych Komór Fermentacyjnych. Ten sprawdzony proces posiada liczne zalety w porównaniu z konwencjonalnymi komorami, a w szczególności:

 • Wysoki stopień rozkładu substancji organicznej (do 65% substancji organicznej) oraz wysoki uzysk biogazu
 • Dzięki krótkiemu okresowi retencji osadu w komorach (5-12 dni, zamiast 20-30 dni) nasze komory są do 70% mniejsze od konwencjonalnych
 • Niskie zapotrzebowanie procesu na energię (0,5 kWh/m osadu)
 • Nie występują często spotykane problemy eksploatacyjne (pienienie zawartości komór lub akumulacja sedymentów na dnie komory)
 • Wewnątrz komory nie znajdują się żadne elementy mechaniczne co ułatwia utrzymanie oraz serwisowanie instalacji
 • Małe wymogi przestrzenne instalacji, dostosowane do obiektów w zwartej zabudowie

Wysokowydajna Komora Fermentacyjna

Wysokowydajna Komora Fermentacyjna, będąca najważniejszym elementem instalacji, może być wykonana ze stali nierdzewnej, stali szkliwionej lub z żelbetonu. Osad przepływa przez komorę z dołu do góry w przepływie tłokowym. Automatyczny system odpływu sedymentów na dnie komory pozwala na ciągłą eksploatację bez konieczności okresowego opróżniania osadnika dla usunięcia sedymentów. Impulsowa pompa we współpracy z sitami perforowanymi zapewnia łagodne zmieszanie lokalne osadu.

Impuls mieszający transportuje świeżą substancję organiczną do mikroorganizmów i oddziela bąbelki gazu. Biogaz zbiera się w okolicy pokrywy komory fermentacyjnej, gdzie jest dostępny do odzysku i utylizacji.

Oferujemy rozwiązania dla małych i średnich oczyszczalni:

 • efektywny system dla oczyszczalni do 500,000 RLM,
 • wydajny system kompaktowy dla małych oczyszczalni (już od 10,000 RLM),
 • możliwe zastosowanie jako system fermentacji wstępnej dla poprawienia wydajności już istniejących instalacji.

 

Wysokowydajna Komora Fermentacyjna (37⁰C, fermentacja mezofilna)

Referencje

Tauberbischofsheim, Niemcy

 • Substrat: Osad Ściekowy
 • Pojemność instalacji: 65-100 m3 / dzień
 • Zainstalowana moc elektryczna: 120 kW + 50 kW O
 • Objętość komór: 2 x 360 m

 

 

Heidelberg, Niemcy

 • Substrat: Osad Ściekowy
 • Pojemność instalacji: 250 m3 / dzień
 • Zainstalowana moc elektryczna: 600 kW
 • Objętość komór: 2 x 690 m

 

Wutöschingen, Niemcy

 

 • Substrat: Osad Ściekowy
 • Pojemność instalacji: 20 m3/dzień
 • Zainstalowana moc cieplna: 90 kW
 • Objętość komór: 2 x 80 m